Thursday, July 20, 2006
♥ posted at: @10:05:00 PM
0 wishes // make a wish?


i feel like crying. kanina pa. kasi naman! ang daya!! hindi na naman kami nagkita... ine-expect ko pa man din un..... T_T tapos... kaninang umaga,pinagti-tripan pa ko ng napakayabang kong classmate! it's like when discrimination occurs inside our class, it's between me and the whole IV-Archi! kaasar!!! ='<

◂◂ travel back in time ♪ // back to top \\ ♪ back to the future ▸▸
© All Rights Reserved 2011