▸ another day with him. :x ... ♬
Friday, August 17, 2007
♥ posted at: @6:52:00 PM
0 wishes // make a wish?


dahil [siguro] sa drama ko kagabi, refer to the previous post, dumalaw siya dito... nagtagal nga siya e...

mula 1pm ata hanggang roughly past 6.30 siya nandito... la lang.. happy....

Labels: , ,


◂◂ travel back in time ♪ // back to top \\ ♪ back to the future ▸▸
© All Rights Reserved 2011