▸ at last. :D ... ♬
Friday, June 22, 2007
♥ posted at: @10:31:00 PM
0 wishes // make a wish?


after many months of idling around, at last, i have managed to finish "life guide...", a short story published in candymag's teentalk!

teehee...XD

unsophisticated and corny as i am, i have been smiling my heart out----haha, ang corny. tagalog na nga lang..O.o

bsta. hehe. kinikilig ako sa mga ka-corny-han ng mga bagay2.. wah! natatawa ako sa sarili ko..kasi naman, ako lang mag-isa kinikilig, tumatawa...kamusta naman,db? haha...

haay. as of now, i can only say that i'm really wanting to be with him. wah. i can't even send him a message.. i've got no prepaid load, and he's not available online...oh no.

◂◂ travel back in time ♪ // back to top \\ ♪ back to the future ▸▸
© All Rights Reserved 2011