▸ research! T_T ... ♬
Sunday, August 27, 2006
♥ posted at: @2:22:00 PM
0 wishes // make a wish?


ang mga ka-chaka-han ng aking buhay.. ang hirap! hindi tlga kayang i-rush! ang hirap ding mag-imbento..T_T

◂◂ travel back in time ♪ // back to top \\ ♪ back to the future ▸▸
© All Rights Reserved 2011