▸ update..[short] ... ♬
Tuesday, August 29, 2006
♥ posted at: @10:53:00 PM
0 wishes // make a wish?


dahil ambgal ng conexon ng net, ito lang muna ilalagay ko: --pinayagan sa CANdy FAIR! --natapos ang research --nkapag-gala kahapon --nag-zagu, grande, kahit umuulan! --tinulungan/ginawan ni arn ng research! ang mga ka-chaka-han ng aking buhay..

◂◂ travel back in time ♪ // back to top \\ ♪ back to the future ▸▸
© All Rights Reserved 2011