▸ ang bagal naman kasi! ... ♬
Wednesday, August 30, 2006
♥ posted at: @9:54:00 PM
0 wishes // make a wish?


kaya, ito muna ang update ko:
  • pinayagan ako sa Candy fair! >,<
  • natapos na ang research namin! >,<
  • nakakapag-download na ko ng songs! >,<
  • maaus na ang school life ko! >,<
  • nagkatext uli kami ng hanggang 2 am! >,<

[next time nalang uli]


◂◂ travel back in time ♪ // back to top \\ ♪ back to the future ▸▸
© All Rights Reserved 2011